PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź

Aktualne postępowania

Postępowanie nr 33/RN-S/2020

Termin składania ofert: 10.07.2020 godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 10.07.2020 godz. 12:30

Dalsze informacje nt. zbywanych nieruchomości oraz sposobu składania ofert znaleźć można w zamieszczonych poniżej plikach do pobrania

Postępowania rozstrzygnięte

Postępowanie nr 31/RN-S/2020

Termin składania ofert: 10.07.2020 godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 10.07.2020 godz. 11:00

Dalsze informacje znaleźć można w zamieszczonych poniżej plikach do pobrania

Postępowanie nr 32/RN-S/2020

Termin składania ofert: 10.07.2020 godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 10.07.2020 godz. 11:30

Dalsze informacje znaleźć można w zamieszczonych poniżej plikach do pobrania

Postępowanie nr 30/RN-S/2020

Termin składania ofert: 10.07.2020 godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 10.07.2020 godz. 12:00

Dalsze informacje znaleźć można w zamieszczonych poniżej plikach do pobrania

Postępowanie nr 34/RN-S/2020

Termin składania ofert: 10.07.2020 godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 10.07.2020 godz. 13:00

Dalsze informacje znaleźć można w zamieszczonych poniżej plikach do pobrania

Postępowanie nr 28/RN-S/2020

Termin składania ofert:17.03.2020 godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 17.03.2020 godz. 11:00

Dalsze informacje nt. zbywanej nieruchomości oraz sposobu składania ofert znaleźć można w zamieszczonych poniżej plikach do pobrania

Postępowanie nr 27/RN-S/2020

Termin składania ofert: 17.03.2020 godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 17.03.2020 godz. 11:00

Dalsze informacje nt. zbywanych nieruchomości oraz sposobu składania ofert znaleźć można w zamieszczonych poniżej plikach do pobrania

Postępowanie nr 26/RN-S/2020

Termin składania ofert: 17.03.2020 godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 17.03.2020 godz. 11:00

Dalsze informacje nt. zbywanej nieruchomości oraz sposobu składania ofert znaleźć można w zamieszczonych poniżej plikach do pobrania

Postępowanie nr 25/RN-S/2020

Pliki do pobrania

Postępowanie nr 24/RN-S/2019

Termin składania ofert: 31.01.2020 godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 31.01.2020 godz. 12:30

Postępowanie nr 23/RN-S/2019

Termin składania ofert: 31.01.2020 godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 31.01.2020 godz. 11:30

Postępowanie nr  21/RN-S/2019

Termin składania ofert: 14.01.2020 godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 14.01.2020 godz. 11:30

Dalsze informacje znaleźć można w zamieszczonych poniżej plikach do pobrania

Postępowanie nr  20/RN-S/2019

Termin składania ofert: 14.01.2020 godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 14.01.2020 godz. 11:00

Dalsze informacje znaleźć można w zamieszczonych poniżej plikach do pobrania

Postępowanie nr 22/RN-S/2019

Termin składania ofert: 31.01.2020 godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 31.01.2020 godz. 11:00

Dalsze informacje znaleźć można w zamieszczonych poniżej plikach do pobrania

Dalsze informacje znaleźć można w załącznikach poniżej

Dalsze informacje nt. zbywanej nieruchomości oraz sposobu składania ofert znaleźć można w zamieszczonych poniżej plikach do pobrania

Dalsze informacje znaleźć można w załącznikach poniżej

Dalsze informacje nt. zbywanej nieruchomości oraz sposobu składania ofert znaleźć można w zamieszczonych poniżej plikach do pobrania

Dalsze informacje znaleźć można w załączniku poniżej.

Dalsze informacje nt. zbywanej nieruchomości oraz sposobu składania ofert znaleźć można w zamieszczonych poniżej plikach do pobrania

Dalsze informacje znajdują się w zamieszczonych poniżej załącznikach

Postępowanie nr  15/RN-S/2019

Termin składania ofert: 01.08.2019 godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 01.08.2019 godz. 11:00

Szczegóły ogłoszenia w pliku do pobrania

Dalsze informacje w zamieszczonym poniżej pliku do pobrania

Postępowanie nr 13/RN-S/2018

Termin składania ofert: 15.02.2019 godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 15.02.2019 godz. 11:00

Postępowanie nr 14/RN-S/2018

Termin składania ofert: 15.02.2019 godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 15.02.2019 godz. 11:30

Postępowanie nr 12/RN-S/2018

Termin składania ofert: 15.02.2019 godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 15.02.2019 godz. 12:00

Nr postępowania: 9/RN-S/2018

Termin składania ofert: 22.02.2019 godz. 10.00

Termin otwarcia ofert: 22.02.2019 godz. 11.00

dystrybucja_site pgedystrybucja_site