Aktualności

Białe certyfikaty dla PGE Dystrybucja

Urząd Regulacji Energetyki przyznał PGE Dystrybucja Świadectwo Efektywności Energetycznej. W ten sposób Spółka została doceniona za realizację programu poprawy efektywności energetycznej, w ramach którego wymienione zostały  kluczowe elementy infrastruktury energetycznej na jednostki o większej sprawności.

Operatorzy będą bliżej współpracować przy usuwaniu awarii

Członkowie PTPiREE - operatorzy systemów dystrybucyjnych oraz operator systemu przesyłowego - podpisali 8 sierpnia w Ministerstwie Energii porozumienie o współpracy przy usuwaniu awarii sieci elektroenergetycznych. Dzięki kooperacji usuwanie awarii oraz odbudowa systemu elektroenergetycznego - w tym przywracanie dostaw energii elektrycznej– będą przebiegały jeszcze sprawniej.

Przebudowa stacji 110/30/15 GPZ Budzyń

23 lipca 2018 r. lubelski Oddział PGE Dystrybucja zawarł umowę na realizację inwestycji polegającej na przebudowie stacji 110/30/15 GPZ Budzyń. Celem projektu jest zwiększenie potencjału przyłączania źródeł energii odnawialnej do sieci elektroenergetycznej. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej.

Reelekcja Prezesa Wojciecha Lutka do Zarządu EDSO for Smart Grids

W dniu 28.06.2018 w Brukseli odbyło się spotkanie Walnego Zgromadzenia oraz Zarządu EDSO for Smart Grids, którego PGE Dystrybucja jest członkiem od grudnia 2017 roku. Na spotkaniu Walne Zgromadzenie zaakceptowało reelekcję Prezesa Wojciecha Lutka, jako przedstawiciela PGE Dystrybucja w Zarządzie EDSO.

Złota Setka Kuriera dla PGE Dystrybucja

PGE Dystrybucja, Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” i sieć sklepów Stokrotka to największe firmy województwa lubelskiego. Najlepsze firmy w regionie zostały nagrodzone podczas gali „Setki Kuriera”.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site