Aktualności

PGE Dystrybucja wspiera bezpieczeństwo energetyczne mieszkańców Podkarpacia

PGE Dystrybucja, spółka z Grupy PGE, i 3. Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej (3 PBOT) podpisały list intencyjny o współpracy. Inicjatorem przedsięwzięcia jest PGE Dystrybucja, która dostrzega możliwość wykorzystania potencjału obu podmiotów. Wzajemna współpraca będzie obejmować wsparcie służb energetycznych przez 3. Podkarpacką Brygadę Obrony Terytorialnej w przypadku awarii masowych, ale też wspólne ćwiczenia z zakresu ochrony infrastruktury energetycznej. W kwietniu br. Spółka podpisała podobny list intencyjny z 2. Lubelską Brygadą Obrony Terytorialnej.

img_4146-mini.jpg

Linia 110 kV Zamość – Zamość Mokre po kompleksowej modernizacji

Zamojski oddział PGE Dystrybucja zmodernizował linię wysokiego napięcia relacji Zamość – Zamość Mokre. Przebudowa tej ważnej dla regionu zamojskiego linii energetycznej wpłynie na zwiększenie niezawodności dostaw energii dla odbiorców oraz na ograniczenie strat technicznych związanych z dystrybucją energii. Inwestycja zwiększy również możliwości przyłączeniowe odnawialnych źródeł energii.

zamosc_mokre_mini.jpg

Warunki i procedury wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączenia modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych

Z dniem 28 kwietnia 2021 r. wejdą w życie postanowienia zaktualizowanego dokumentu Warunki i procedury wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączania modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych, opracowanego zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (kodeks NC RfG).

znak-pionowy.jpg

PGE Dystrybucja wspiera bezpieczeństwo energetyczne mieszkańców Lubelszczyzny

PGE Dystrybucja, spółka z Grupy PGE, i 2. Lubelska Brygada Obrony Terytorialnej (2 LBOT) podpisały list intencyjny o współpracy. Pomysłodawcą inicjatywy jest PGE Dystrybucja, która dostrzega możliwość wykorzystania potencjału obu podmiotów. Wzajemna współpraca będzie obejmować wsparcie służb energetycznych przez 2. Lubelską Brygadę Obrony Terytorialnej w przypadku awarii masowych, ale też wspólne ćwiczenia z zakresu ochrony infrastruktury energetycznej.

obraz2.jpg

Poprawi się zasilanie w Gminie Grabów n/Pilicą

PGE Dystrybucja Oddział Skarżysko-Kamienna buduje linię kablową średniego napięcia relacji Kępa Niemojewska – Niemojewice. Rozpoczęta w listopadzie 2019 roku inwestycja w Gminie Grabów n/Pilicą ma na celu poprawę warunków napięciowych oraz zwiększenie niezawodności zasilania mieszkańców gminy.

znak-pionowy-flat.jpg

Ważna inwestycja na Podlasiu

PGE Dystrybucja Oddział Białystok zmodernizowała rozdzielnię w Głównym Punkcie Zasilającym 110/15 kV Lewkowo. Inwestycja poprawi jakość zasilania w gminie Narewka.

dscn6631_mini.jpg
dystrybucja_site pgedystrybucja_site