Aktualności

Kolejny rekord mikroinstalacji

Od stycznia do końca czerwca 2021 roku do sieci PGE Dystrybucja przyłączono 46 120 mikroinstalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy ok 314 MW. W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego Spółka przyłączyła o ponad 5 tys. więcej tych źródeł.

znak-pionowy.jpg

PGE Dystrybucja rozpoczyna nową inwestycję na Mazowszu

PGE Dystrybucja Oddział Warszawa rozpoczyna bardzo ważną inwestycję sieciową na Mazowszu – budowę stacji GPZ (Główny Punkt Zasilania) Korczew 110/15 kV. W miejscowości Korczew w powiecie siedleckim stanęły fundamenty pod nową stację, która zwiększy niezawodność dostaw energii elektrycznej na obszarze powiatu siedleckiego. Zakończenie budowy i oddanie stacji do użytkowania przewidziano do końca pierwszego kwartału 2022 roku.

1-korczew_mini.jpg

Rozpoczęła się budowa Głównego Punktu Zasilającego Grójec 2

Rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną na terenie powiatu grójeckiego wymusza konieczność rozbudowy istniejącej sieci wysokiego i średniego napięcia. PGE Dystrybucja Oddział Skarżysko-Kamienna mając na względzie rozwój regionu i związany z tym przyrost obciążeń podjął decyzję o budowie GPZ 110/15 kV Grójec 2 (GPZ).

Więcej zielonej energii w województwie warmińsko-mazurskim

Zarząd PGE Dystrybucja 7 lipca 2021 roku podpisał z Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego umowę dotycząca dofinansowania ze środków unijnych projektu „Modernizacja linii średniego napięcia na terenie gmin Olecko i Świętajno w celu stworzenia warunków do przyłączenia jednostek wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych”. Dotacja wyniesie 85 proc. kosztów kwalifikowalnych.

olecko_swietajno_mini.jpg

Trwa usuwanie skutków weekendowych nawałnic - aktualizacja na 12.07.

Gwałtowne burze, jakie przeszły 09.07.br oraz w nocy z 09.07 na 10.07.br nad terenem działania PGE Dystrybucja spowodowały poważne uszkodzenia w sieci elektroenergetycznej. Silne porywy wiatru łamały drzewa i konary, które z kolei uszkodziły linie średniego i niskiego napięcia. Najczęstsze uszkodzenia napowietrznych sieci elektroenergetycznych to zerwane przewody, złamane słupy, uszkodzenia lub zniszczenia konstrukcji stalowych oraz uszkodzenia izolatorów.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site