Aktualności

Nowa stacja elektroenergetyczna na Podkarpaciu

Trzy podmioty - Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE), PGE Dystrybucja i Gmina Jarosław podpisały list intencyjny dotyczący budowy stacji najwyższych napięć. Zawarcie porozumienia odbyło się przy udziale reprezentantów Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Zarządu Województwa Podkarpackiego. W Jarosławiu powstanie inwestycja strategiczna z punktu widzenia całego regionu.

jaroslaw-mini.jpg

PGE Dystrybucja przyłączy nowe OZE na Lubelszczyźnie

Na terenie powiatu janowskiego PGE Dystrybucja rozpoczęła budowę nowej Rozdzielni Wysokiego Napięcia Dzwola. Realizacja inwestycji wynika z potrzeby przyłączenia powstającej na terenie gminy Dzwola farmy wiatrowej o mocy 20 MVA. Docelowo wybudowanych zostanie 10 wiatraków o mocy 2 MVA każdy.

dzwola_mini.jpg

Modernizacja dla nowych perspektyw

PGE Dystrybucja zmodernizowała stację 110/15 kV Dylewo zapewniając lokalnym odbiorcom wyższą pewność zasilania, możliwości przyłączania nowych klientów oraz dodatkowe moce przyłączeniowe - niezbędne dla rozwoju obecnych i przyszłych przedsiębiorstw. Całkowity koszt inwestycji przekroczył 13 mln zł.

dylewo_mini.jpg

Więcej mocy dla Garwolina

Warszawski oddział PGE Dystrybucja modernizuje linie średnich napięć (SN) zasilające miasto Garwolin oraz lokalną Strefę Aktywności Gospodarczej. Nowe moce pozwolą na rozwój gospodarczy regionu oraz przyłączanie nowych osiedli mieszkaniowych.

linia-kablowa-3.jpeg

PGE Dystrybucja zwiększa moc przyłączeniową OZE w GPZ Felin

Nowa inwestycja lubelskiego oddziału PGE Dystrybucja w sąsiedztwie strefy ekonomicznej w Lublinie przyczyni się do zwiększenia możliwości przyłączenia nowych mocy wytwórczych OZE oraz poprawy efektywności energetycznej w regionie. Budowa głównego punktu zasilania (GPZ) Felin rozpoczęła się w Świdniku przy ul. Brzegowej. Jest to jeden z pięciu projektów, które będą realizowane przez lubelski oddział Spółki w ramach dofinansowania ze środków z Unii Europejskiej.

felin-mini.jpg
dystrybucja_site pgedystrybucja_site