Zaktualizowane mapy żeglarskie, które wszystkim zainteresowanym udostępnia PGE Dystrybucja, mają edukować i przypominać o zachowaniu bezpieczeństwa na szlakach żeglownych w obrębie skrzyżowań z liniami energetycznymi. Stanowią one istotną informację dla sterników, którzy dzięki nim wiedzą, gdzie dokładnie znajdują się linie energetyczne i mogą odpowiednio wcześnie przygotować się do złożenia masztu - bez narażania siebie i załogi na ewentualne ryzyko porażenia prądem – powiedział Jacek Drozd, Prezes Zarządu PGE Dystrybucja.

Z roku na rok świadomość konieczności zachowania szczególnej uwagi na trasach żeglownych rośnie. Jednak nadal odnotowuje się próby przepływania żaglówek z postawionym masztem pod liniami energetycznymi wbrew znakom znajdującym się wzdłuż szlaków wodnych. Takie sytuacje mogą doprowadzić do tragedii – zetknięcie masztu z linią dystrybucyjną może doprowadzić do porażenia prądem całej załogi znajdującej się na pokładzie. Energetycy spółki, by podnieść bezpieczeństwo i zwiększyć świadomość wśród korzystających z uroków mazurskiej żeglugi, udostępnili żeglarzom zaktualizowane mapy.

 

mapa_zegluga_kanal_augustowski_final_a2_062024-ok.jpg

POBIERZ PLIK Z MAPĄ - Kanał Augustowski

 

mapa_zegluga_szlak_wielkich_jezior_mazurskich_final_a2_ok.jpg

 POBIERZ PLIK Z MAPĄ - Szlak Wielkich Jezior Mazurskich

Rejony Energetyczne (RE) Ełk i Suwałki, na których obszarze wstępuje najwięcej jezior i szlaków wodnych, podejmują liczne działania w miejscach krzyżowania się popularnych szlaków z siecią elektroenergetyczną. Już w latach 90-tych, by zwiększyć bezpieczeństwo załóg pływających po jeziorach, zawieszano kule ostrzegawcze na przewodach linii energetycznych nad kanałami (np. w okolicach Giżycka). Poprawiają one widoczność linii zarówno dla żeglarzy, jaki i ptactwa wodnego. W 2023 roku RE Ełk zakończył wymianę wszystkich znaków na Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich na nowe, pokryte specjalną folią odblaskową, dzięki czemu są one przystosowane do żeglugi w porze nocnej.

Oprócz bieżącego informowania o zagrożeniach, PGE Dystrybucja prowadzi szereg inwestycji na obszarze występowania jezior - zarówno w województwie podlaskim, jak i warmińsko – mazurskim. Linie napowietrzne na skrzyżowaniach ze szlakami wodnymi są sukcesywnie zastępowane liniami kablowymi. Na najbliższe lata zaplanowano przebudowę kolejnych odcinków linii energetycznej liniami ułożonymi pod dnem m.in. technologią przewiertu sterowanego.  Dotychczas skablowano, bądź zmieniono bieg linii, w ponad 20 miejscach, gdzie owe linie krzyżowały się ze szlakami. Przed tegorocznym sezonem z mapy Kanału Augustowskiego zniknęło kolejne skrzyżowanie linii energetycznej ze szlakiem wodnym. Linia średniego napięcia zasilająca stację transformatorową Płaska Orle została zastąpiona linią kablową w innej lokalizacji.

PGE Dystrybucja nieustannie modernizuje swoją infrastrukturę elektroenergetyczną, tak by przy jednoczesnym zapewnieniu stabilnych dostaw energii elektrycznej do blisko 6 milionów odbiorców, dbać o bezpieczeństwo osób postronnych znajdujących się w pobliżu urządzeń energetycznych. Tylko w zeszłym roku na terenie białostockiego oddziału spółki przeznaczono blisko 637 mln złotych na rozwój sieci dystrybucyjnej.