Usługi oraz czynności dodatkowe, nie objęte Taryfą dla usług dystrybucji energii elektrycznej, wykonują pracownicy PGE Dystrybucja S.A., posiadający stosowne uprawnienia oraz wiedzę i doświadczenie. Aby skorzystać z naszej oferty Odbiorca lub zamawiający powinien wypełnić zamieszczone poniżej zlecenie i złożyć go w najbliższym Rejonie Energetycznym.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług!