Taryfa dla usług dystrybucji energii elektrycznej PGE Dystrybucja S.A.

Informujemy, że Prezes URE decyzją znak DRE.WRE.4211.6.5.2024.JCz z dnia 30 stycznia 2024 r. zatwierdził zmianę Taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej PGE Dystrybucja S.A. na 2024 rok. Decyzja została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE – Energia Elektryczna nr 21(4265) z dnia 30.01.2024 r.

Zgodnie z decyzją Zarządu PGE Dystrybucja S.A. zmiana taryfy obowiązuje od dnia 14 lutego 2024 r. i zgodnie z treścią taryfy stosowana jest w rozliczeniach od dnia 1 stycznia 2024 r.

Informujemy, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją znak DRE.WRE.4211.63.7.2023.JCz z dnia 15.12.2023 r., zatwierdził Taryfę dla usług dystrybucji energii elektrycznej PGE Dystrybucja S.A. na rok 2024.

Decyzja została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE – Energia Elektryczna nr 410(4227) z dnia 15.12.2023 r.  Zarząd PGE Dystrybucja S.A. postanowił wprowadzić Taryfę do stosowania z dniem 01.01.2024 r.

Taryfa spowoduje średni wzrost opłat za usługi dystrybucji energii elektrycznej o 3,3%. Więcej informacji na stronie internetowej URE.

 

Jednocześnie informujemy, że w dniu 15 grudnia 2023 r. została podpisana przez Pana Prezydenta RP ustawa z dnia 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła, przedłużająca na pierwsze sześć miesięcy 2024 roku rozwiązania osłonowe stosowane dotychczas w roku 2023 wobec odbiorców uprawnionych (gospodarstwa domowe). Ustawa oczekuje na publikacje w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Przepisy te spowodują, że w rachunkach odbiorców uprawnionych (gospodarstwa domowe) do końca czerwca 2024 r. w ramach limitów zużycia energii, uwzględnione zostaną dotychczas stosowane zamrożone ceny i stawki opłat, co oznacza brak zmian na rachunku odbiorców z tego tytułu.

Informujemy, że Prezes URE decyzją znak DRE.WRE.4211.50.3.2023.JCz z dnia 18 października 2023 r. zatwierdził zmianę Taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej PGE Dystrybucja S.A. na 2023 rok.

Decyzja została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE – Energia elektryczna nr 361(4178) z dnia 18.10.2023 r.

 

Informujemy, że Prezes URE decyzją znak DRE.WRE.4211.9.2.2023.JCz z dnia 13 lutego 2023 r. zatwierdził zmianę Taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej PGE Dystrybucja S.A. na 2023 rok.

Decyzja została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE – Energia Elektryczna nr 110(3927) z dnia 13.02.2023 r.

Stosownie do art. 89 pkt 2) ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, zmiana taryfy obowiązuje od dnia 1 stycznia 2023 r.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją z dnia 17.12.2022 r., znak DRE.WRE.4211.72.12.2022.JCz, zatwierdził Taryfę dla usług dystrybucji energii elektrycznej PGE Dystrybucja S.A. na rok 2023. Decyzja została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE – Energia Elektryczna nr 275(3786) z dnia 17.12.2022 r.

Zarząd PGE Dystrybucja S.A. postanowił wprowadzić Taryfę do stosowania na terenie PGE Dystrybucja S.A. od dnia 01.01.2023 r.

Informujemy, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją znak DRE.WRE.4211.57.10.2021.JCz z dnia 17.12.2021 r., zatwierdził Taryfę dla usług dystrybucji energii elektrycznej PGE Dystrybucja S.A. na rok 2022.

 

Decyzja została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE – Energia Elektryczna nr 244(3489) z dnia 17.12.2021 r. Zarząd PGE Dystrybucja S.A. postanowił wprowadzić Taryfę do stosowania na terenie PGE Dystrybucja S.A. od dnia 01.01.2022 r.

Taryfa w wersji elektronicznej do pobrania jest zamieszczona poniżej

Informujemy, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją znak DRE.WRE.4211.65.10.2020.MSt1 z dnia 14.01.2021 r., zatwierdził Taryfę dla usług dystrybucji energii elektrycznej PGE Dystrybucja S.A. na rok 2021. Decyzja została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE – Energia Elektryczna nr 5(3250) w dniu 14.01.2021 r.

Zarząd PGE Dystrybucja S.A. postanowił wprowadzić Taryfę do stosowania na terenie PGE Dystrybucja S.A. od dnia 01.02.2021 r

Informujemy, że przed Urzędem Regulacji Energetyki toczy się postępowanie o zatwierdzenia nowej taryfy PGE Dystrybucja S.A. na rok 2021, w związku z czym na podstawie art. 47 ust. 2c ustawy Prawo energetyczne od dnia 01.01.2021 r. do czasu wejścia w życie nowej taryfy na rok 2021 stosowana będzie taryfa dotychczasowa z roku 2020r.,  z uwzględnieniem poniższych z nowych stawek opłaty OZE i kogeneracyjnej oraz opłaty mocowej.

 

  •         stawki opłaty OZE, która będzie stosowana w wysokości wynikającej z Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 62/2020, z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie wysokości stawki opłaty OZE na rok kalendarzowy 2021 (informacja w załączeniu);
  •         stawki opłaty kogeneracyjnej, która będzie stosowana w wysokości wynikającej z Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie wysokości stawki opłaty kogeneracyjnej na rok kalendarzowy 2021 (Dz. U. z 2020 r., poz. 2067) (informacja w załączeniu);
  •         stawek opłaty mocowej, które będą stosowane w wysokości wynikającej  z Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 63/2020, z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie stawek opłaty mocowej na rok 2021 wydanej na podstawie ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 247) (informacja w załączeniu)

O stosowaniu nowych stawek na rok 2021 r. informował również Urząd Regulacji Energetyki między innymi w komunikacie z dnia 16.12.2020 r., gdzie wskazano obowiązek stosowania w rozliczeniach wskazanych wyżej nowych stawek niezależnie od faktu, czy do tego czasu zostanie wprowadzona do stosowania taryfa uwzględniająca te opłaty.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Informujemy, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją znak DRE.WPR.4211.92.6.2019.JCz z dnia 17.12.2019 r., zatwierdził Taryfę dla usług dystrybucji energii elektrycznej PGE Dystrybucja S.A. na rok 2020. Decyzja została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE – Energia Elektryczna nr 303(2938) w dniu 17.12.2019 r.

Zarząd PGE Dystrybucja S.A. postanowił wprowadzić Taryfę do stosowania na terenie PGE Dystrybucja S.A. od dnia 01.01.2020 r.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Informujemy, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją znak DRE.WRE.4211.66.25.2018.2019.JCz z dnia 22.03.2019 r., zatwierdził Taryfę dla usług dystrybucji energii elektrycznej PGE Dystrybucja S.A. na rok 2019. Decyzja została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE – Energia Elektryczna nr 87(2722) w dniu 22.03.2019 r.

Uchwałą z dnia 27.03.2019 r. Zarząd PGE Dystrybucja S.A. postanowił wprowadzić Taryfę do stosowania na terenie PGE Dystrybucja S.A. od dnia 06.04.2019 r

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Informujemy, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją znak DRE.WRE.4211.66.18.2018.2019.JCz z dnia 25.01.2019 r., zatwierdził taryfę dla energii elektrycznej PGE Dystrybucja S.A. w części dotyczącej stawki opłaty kogeneracyjnej (obowiązującej od dnia 25 stycznia 2019 r.) i zasad rozliczeń z nią związanych. Decyzja została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE – Energia Elektryczna nr 14(2649) z dnia 25 stycznia 2019 r.

Uchwałą z dnia 31.01.2019 r. Zarząd PGE Dystrybucja S.A. postanowił wprowadzić przywołane zmiany do stosowania.

-----------------------------------------------------------------------------------

Informujemy, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją znak DRE.WRE.4211.66.14.2018.2019.JCz z dnia 14.01.2019 r., zatwierdził taryfę dla energii elektrycznej PGE Dystrybucja S.A. w części dotyczącej stawek opłaty przejściowej obowiązujących od dnia 01 stycznia 2019 r. oraz stawki opłaty OZE na rok kalendarzowy 2019. Decyzja została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE – Energia Elektryczna nr 10(2645) z dnia 14 stycznia 2019 r.

 

Uchwałą z dnia 15.01.2019 r. Zarząd PGE Dystrybucja S.A. postanowił wprowadzić przywołane zmiany do stosowania.

Plik do pobrania - zatwierdzona częściowo Taryfa

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informujemy, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją znak DRE.WRE.4211.24.4.2018.JCz z dnia 27.02.2018 r., zatwierdził zmianę Taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej PGE Dystrybucja S.A. na rok 2018. Zmiana została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE – Energia Elektryczna nr 31(2466) z dnia 27.02.2018 r.

 

Uchwałą z dnia 06.03.2018 r. Zarząd PGE Dystrybucja S.A. postanowił wprowadzić zmianę taryfy do stosowania z dniem 14.03.2018 r.

 

Poniżej zamieszczamy komplet decyzji w sprawie zatwierdzenia i zmiany Taryfy PGE Dystrybucja S.A. na rok 2018 wraz z tekstem jednolitym Taryfy obowiązującym od 14.03.2018 r.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informujemy, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją znak DRE.WRE.4211.1.4.2018.JCz z dnia 03.01.2018 r., zatwierdził zmianę Taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej PGE Dystrybucja S.A. na rok 2018. Zmiana została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE – Energia Elektryczna nr 1(2436) z dnia 03.01.2018 r.

Następnie w dniu 16.01.2018 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją znak DRE.WRE.4211.5.4.2018.JCz zatwierdził drugą zmianę Taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej PGE Dystrybucja S.A. na rok 2018. Zmiana została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE – Energia Elektryczna nr 9(2444) z dnia 16.01.2018 r.

 

Uchwałą z dnia 17.01.2018 r. Zarząd PGE Dystrybucja S.A. postanowił wprowadzić przywołane zmiany taryfy do stosowania z dniem 31.01.2018 r. ”

 

Poniżej zamieszczamy komplet decyzji w sprawie zatwierdzenia i zmiany Taryfy PGE Dystrybucja S.A. na rok 2018 wraz z tekstem jednolitym Taryfy obowiązującym od 31.01.2018 r.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informujemy, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją znak DRE.WRE.4211.46.11.2017.JCz z dnia 14 grudnia 2017 r., zatwierdził Taryfę dla usług dystrybucji energii elektrycznej PGE Dystrybucja S.A. na rok 2018.

Taryfa została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE – Energia Elektryczna nr 195/2017 z dnia 15.12.2017 r.

Uchwałą z dnia 21.12.2017 r. Zarząd PGE Dystrybucja S.A. wprowadził Taryfę do stosowania.

Taryfa będzie obowiązywała od dnia 01.01.2018 r.”

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informujemy, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją z dnia 15 grudnia 2016 r., znak: DRE.WRE.4211.26.8.2016.JCz, zatwierdził Taryfę dla usług dystrybucji energii elektrycznej PGE Dystrybucja S.A.  Taryfa została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE – Energia Elektryczna nr 184/2016 z dnia 16.12.2016 r.

Uchwałą z dnia 20.12.2016 r. Zarząd PGE Dystrybucja S.A. wprowadził Taryfę do stosowania. Taryfa obowiązuje od dnia 01.01.2017 r.

AKTUALIZACJA: Prezes Urzędu Regulacji Energetyki postanowieniem znak DRE.WRE.4211.26.10.2016.JCz.AKo z dnia 04.01.2017 r., opublikowanym w Biuletynie Branżowym URE – Energia Elektryczna nr 1/2017 z dnia 04.01.2017 r. skorygował oczywistą omyłkę pisarską zawartą w zatwierdzonej na rok 2017 Taryfie dla usług dystrybucji energii elektrycznej PGE Dystrybucja S.A.

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Taryfa dla usług dystrybucji energii elektrycznej PGE Dystrybucja S.A. została zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją z dnia 17 grudnia 2015 r., znak: DRE-4211-65(11)/2015/19029/VI/JCz. Zgodnie z decyzją Zarządu Spółki Taryfa obowiązuje od dnia 01.01.2016 r.

Poniżej zamieszczamy Taryfę w wersji jednolitej, zawierającej stawki obowiązujące dla poszczególnych Oddziałów Spółki. Załączony plik ma format PDF, do jego odczytu wymagany będzie stosowny program, np. Adobe Acrobat Reader.

Pobierz dokument

 

W związku z wejściem w życie z dniem 31.12.2015 r. ustawy z dnia 29.12.2015 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2015 r., poz. 2365) informujemy, że w związku z art. 3 tejże ustawy, zapisy Taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej PGE Dystrybucja S.A. na rok 2016, zatwierdzone decyzją Prezesa URE znak DRE-4211-65(11)/2015/19029/VI/JCz z dnia 17.12.2015 r., w części dotyczącej opłaty związanej z zapewnieniem przez Operatora Rozliczeń Energii Odnawialnej dostępności energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w krajowym systemie elektroenergetycznym, obowiązują od dnia wejścia w życie przepisów rozdziału 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii.

 

Zgodnie z ustawą z dnia 29.12.2015 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2015 r., poz. 2365) zapisy rozdziału 4 wchodzą w życie z dniem 01 lipca 2016 r.

Treść przytoczonego art. 3 Ustawy z dnia 29.12.2015 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy Prawo energetyczne: „Zatwierdzone decyzjami Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki taryfy dla energii elektrycznej albo zmiany tych taryf, ustalone przez przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej, w części dotyczącej opłaty związanej z zapewnieniem przez Operatora Rozliczeń Energii Odnawialnej dostępności energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w krajowym systemie elektroenergetycznym, obowiązują od dnia wejścia w życie przepisów rozdziału 4 ustawy, o której mowa w art. 1 niniejszej ustawy dotyczących sposobu obliczania i pobierania powołanej opłaty.”

dystrybucja_site pgedystrybucja_site