Zgodnie §48 ust.3 Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. 2023 poz. 819), PGE Dystrybucja S.A. przedstawia wartości wskaźników SAIDI, SAIFI, MAIFI za 2023 rok dotyczących czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej.