Przydatne dokumenty

Dokumenty do pobrania

Dokumenty do pobrania

DSR (ang. Demand Side Response) usługa redukcji zapotrzebowania na polecenie Operatora Sieci Przesyłowej (OSP).

Usługa DSR jest usługą dobrowolną wykorzystywaną przez OSP w celu niedopuszczenia do wprowadzenia ograniczeń w dostarczeniu i poborze energii elektrycznej.

ORed - Obiekt posiadający certyfikat ORed. Obiekt jest zdefiniowany na zasobach odbiorczych, tworząc kompletny układ zasilania pod jednym adresem (w jednej lokalizacji), obejmujący wszystkie miejsca przyłączenia ORed do sieci dystrybucyjnej lub/i przesyłowej. ORedem nie może zostać gospodarstwo domowe.

Certyfikat ORed – dokument uprawniający do udziału w programie DSR.

Wszystkie niezbędne informacje w zakresie usług DSR znajdują się na stronie internetowej PSE S.A.: https://www.pse.pl/aktualnosci-uslug-dsr)

Wnioski o wydanie certyfikatów dla ORed przyłączonych do sieci PGE Dystrybucja S.A. należy składać do odpowiedniego Oddziału PGE Dystrybucja S.A., do którego dany obiekt jest przyłączony.

Dane teleadresowe Oddziałów: DANE TELEADRESOWE ODDZIAŁÓW PGE DYSTRYBUCJA

Wzór Wniosku o wydanie Certyfikatu dla ORed, wzór Wniosku o aktualizację Certyfikatu dla ORed, wzór Oświadczeń po wydaniu Certyfikatu dla ORed oraz wzór Certyfikatu dla ORed dostępne są na stronie internetowej PSE S.A.: https://www.pse.pl/uslugi-dsr/dokumenty-dsr .

W przypadku Obiektu Redukcji przyłączonego do Operatora Systemu Dystrybucyjnego, którego sieć nie posiada połączenia z siecią przesyłową (OSDn), wniosek o wydanie certyfikatu dla ORed należy skierować do danego OSDn. Następnie dany OSDn powinien wystawiony przez siebie Certyfikat dla ORed przesłać PGE Dystrybucja S.A. na ww. adresy.

 

Dokumenty do pobrania

Dokumenty do pobrania

Informujemy, że w dniu 29 stycznia 2024 roku zostały wprowadzone oraz zaktualizowane dokumenty „Wytycznych do budowy systemów elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”: 

WBSE_T06A_LINIE NAPOWIETRZNE nN 

WBSE_T06B_LINIE KABLOWE nN 

WBSE_T09_NORMY I PRZEPISY 

WBSE_T10_OPISY I OZNACZENIA 

oraz: 

Standardy kabli i przewodów oraz osprzętu linii nN w PGE Dystrybucja S.A.

Standardy złączy kablowych nN w PGE Dystrybucja S.A. 

 

Dodatkowo ujednolicono nazewnictwo pozostałych dokumentów oraz datę od kiedy obowiązują.

STANDARDY TECHNICZNE OBOWIĄZUJĄCE W PGE DYSTRYBUCJA S.A.
dystrybucja_site pgedystrybucja_site